پیام فرستادن
Shanghai Lorechem Company Limited
Shanghai Lorechem Company Limited
Factory Tour
Home >

Shanghai Lorechem Company Limited Factory Tour

Factory Tour
Contacts
Contacts: Ms. Angie Yang
Fax: 86-021-50323865
Contact Now
Mail Us
Shanghai Lorechem Company Limited خط تولید سازنده
Shanghai Lorechem Company Limited خط تولید سازنده
Shanghai Lorechem Company Limited خط تولید سازنده
Shanghai Lorechem Company Limited خط تولید سازنده
خط تولید

نزدیک به 5000 متر مربع فضای ذخیره بار است.

 

Shanghai Lorechem Company Limited خط تولید کارخانه 0

Shanghai Lorechem Company Limited خط تولید کارخانه 1

Shanghai Lorechem Company Limited خط تولید کارخانه 2

Shanghai Lorechem Company Limited خط تولید کارخانه 3